O firmie

Expertus – kursy i szkolenia BHP, ochrona pracy – Lublin i region

Firma „Expertus” zajmuje się szeroko pojętą ochroną pracy, pracowników i oczywiście pracodawców. W zakresie usług można znaleźć outsourcing, kursy i szkolenia z zakresu bhp, pierwszej pomocy przedmedycznej i p.poż., psychologii pracy-szkolenia skierowane głównie do nauczycieli(stres, wypalenie zawodowe, mobbing, sposoby radzenia sobie ze stresem), sporządzanie dokumentacji ryzyka zawodowego, wypadki przy pracy, HACCP, pomiary warunków środowiska pracy, natężenia oświetlenia, przeglądy kwalifikacyjne kotłowni na paliwo stałe, pomoc w realizacji nakazów i wystąpień Państwowej Inspekcji Pracy i Sanitarnej oraz wiele innych. Nadzorujemy pod względem bhp i p.poż. wiele szkół, Urzędów miast i gmin, zakładów usługowych i kilka produkcyjnych.

Doświadczenie pozwala nam zmierzyć się z każdym problemem!    

Wiele oszczędności przynosi pracodawcom rzetelne gospodarowanie badaniami warunków środowiska pracy(laboratoria oferują wiele zupełnie niepotrzebnych badań, które niestety, do tanich nie należą). Wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze,  też stanowi ważny punkt w bilansie przedsiębiorstwa. Można te koszty zminimalizować pozostając w zgodzie z prawem!

Również odpowiedzialność pracodawcy, nie jest w obecnych czasach zagadnieniem marginalnym. Dział XIII Kodeksu pracy w sposób precyzyjny określa, kiedy pracodawca może otrzymać grzywnę w wysokości 30000.00 zł! Przy takiej kwocie, najniższy mandat od Inspektora Państwowej Inspekcji Pracy w wysokości 1000,00 zł wydaje się, być zupełnie niegroźnym. A przecież płacimy go z własnej kieszeni, nie stanowi on kosztów przedsiębiorstwa.

W obecnej dobie rozwoju gospodarki, Rząd kładzie duży nacisk na bezpieczeństwo pracy. Kadry bhp są coraz lepiej kształcone, wymagania wobec nich rosną, a na tym polu działania, doświadczenie jest rzeczą najważniejszą.

Reasumując, oferujemy Państwu swoją wiedzę, doświadczenie i pracę na zasadach pojedynczych usług bądź stałej umowy o współpracy(outsourcing). W ramach ustalonego ryczałtu miesięcznego, nie ponoszą Państwo żadnych dodatkowych kosztów! Wszelkie usługi wchodzą w zakres umowy!