Instrukcja P/POŻ

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

W niedawnych nowelach aktów prawnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej ustalono, że instrukcja bezpieczeństwa pożarowego to dokument, który podlega aktualizacji nie rzadziej jak raz na dwa lata. Wiąże się to oczywiście z pewnymi nakładami finansowymi, ale czego się nie robi dla bezpieczeństwa. Poza wszystkim, aktualizacja to nie jest tworzenie od podstaw całej instrukcji, kosztuje więc o połowę mniej.

Możemy dla Państwa stworzyć instrukcję bezpieczeństwa pożarowego lub zaktualizować już istniejącą. Posiadamy na tym polu duże doświadczenie praktyczne i merytoryczne.