Służba BHP, nadzór BHP

Służba BHP, nadzór BHP

Służba bhp, czy też inaczej nadzór bhp nad warunkami pracy, prowadzi z ramienia Państwa Państwowa Inspekcja Pracy, a wewnątrz zakładu inspektor BHP. Kodeks pracy z całą stanowczością zmusza pracodawców do tworzenia służby BHP, ale daje różne furtki i udogodnienia. Wiadomo, że zakład zakładowi nie jest równy i dlatego w małych zakładach pracy służba bhp to sam pracodawca (oczywiście solidnie przeszklony), a w większych – osoba zatrudniona przy innej pracy, posiadająca stosowne kwalifikacje (coraz to wyższe) – etatowy behapowiec, bądź specjalista spoza zakładu pracy, wykonujący nadzór na zasadzie outsourcingu.

Oferujemy Państwu to ostatnie rozwiązanie, czyli outsourcing. Nasi specjaliści przyjadą do Państwa i najpierw dokonają wstępnej oceny spełnienia wymagań, a później zajmą się usuwaniem niedociągnięć i zadbają o właściwy stan bezpieczeństwa.